Forskning og utvikling

Vitenskapelig rådgiver til Calanus AS
Calanus AS melder i dag at Professor Terje Larsen er tiltrådt som vitenskapelig rådgiver i selskapet.
Avtalen har en ramme på 20 % av full stilling, og vedkommende skal forestå rådgiving på medisinsk helse relatert til bruken av Calanus® Oil. Han kjenner godt til forskningen omkring marine oljer, og har veiledet flere doktorgradsstudenter i sitt virke for å avdekke Calanus® Oilseffekter i prekliniske studier.
Alice Marie Pedersen og Terje Larsen

«Vi er særs tilfreds med å ha fått Terje Larsen på laget, og kjenner ham som en solid fagperson innenfor biomedisinsk forskning», uttaler forsker Alice Marie Pedersen i Calanus AS.

Terje Larsen har en lang forskningskarriere innenfor hjertehelse ved UiT Norges Arktiske Universitet. Han har også et omfattende internasjonalt nettverk med samarbeidspartnere i flere europeiske land.

DOWNLOAD

To download this document, please fill in your e-mail address first.

DOWNLOAD

To download this document, please fill in your e-mail address first.

DOWNLOAD

To download this document, please fill in your e-mail address first.

DOWNLOAD

To download this document, please fill in your e-mail address first.