Forskning og utvikling

Tydelig betennelsesdempende effekt

Overvekt og betennelser har en betydelig påvirkning på utvikling av diabetes og hjerte/karsykdommer. Et viktig forskningsområde har derfor vært å se på sammenhengen mellom disse faktorene.

Terje Larsen, professor ved Institutt for medisinsk biologi på universitetet i Tromsø, Norges Arktiske Universitet, peker på imponerende forskningsfunn med Calanus® Oil, lipidekstraktet utvunnet fra raudåte.

I 2004 ble det avgjort å opprette UNIKARD som en nasjonal satsing i regi av Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG). Fokuset var på hjerte- og karforskning og målet var å fremme norsk kardiovaskulær forskning og prosjektarbeid, og ta i bruk nye behandlingsmetoder for pasienter. Ved utgangen av 2016 ble satsningen avsluttet, men nye forskningsresultater formidles fortsatt.

Terje Larsen driver også forskning for en kardiovaskulær forskningsgruppe IMB og var tidligere forsker i UNIKARD. Se intervju med professor Terje Larsen der han forteller om funnene med Calanus® Oil.

Gjennom flere studier med Calanus® Oil er Terje Larsen klar på at raudåteoljen er minst like bra som andre marine oljer i klinisk bruk. De betennelsesdempende egenskapene er spesielt tydelige.

Professor Terje Larsen

Professor Terje Larsen

«De siste årene har vi vært veldig opptatt av sammenhengen mellom overvekt, diabetes type II, fedme og hjertesykdom,» forteller Larsen, som i utgangspunktet var skeptisk til studiene som ble gjort med raudåteoljen.

Resultatene ga imidlertid ham og hans forskerkolleger mange positive overraskelser.

«Raudåteolje ble blandet inn i en fettrik diett til rotter og mus, og når dyrene fores på denne dietten over noen uker, kanskje noen måneder, så blir de overvektige. Men en liten prosentandel av raudåteolje innblandet i dietten gjør at vi motvirker en deponering av fett som vi ellers ser. Da snakker vi om det fettet som er inne i bukhulen, det såkalte innvollsfettet,» sier Larsen, og fortsetter:

«Det som er enda mer interessant er at vi ser at Calanus® Oil har en veldig tydelig såkalt antiinflammatorisk effekt, altså en betennelsesdempende effekt. Det er nemlig slik at fedme er forbundet med lavgradsinflammasjon. Når fettcellene øker i størrelse, skiller de ut pro-inflammatoriske faktorer eller molekyler som har uheldige konsekvenser for andre organer. Vi snakker blant annet om den tilstanden som vi kaller for insulinresistens, altså at insulinet ikke får gjøre sin vanlige funksjon i kroppen.»

Det som har vært spesielt lovende er at oljen bedrer insulinfølsomheten, for vi vet at insulinresistens og fedme er forbundet med endret stoffskifte i hjertet
Reagensrør med Calanus Oil
Insulin er nødvendig for at kroppen skal kunne bruke sukker fra karbohydrater som energi, og for at vi skal kunne lagre sukker til fremtidig bruk.

«Det som har vært spesielt lovende er at oljen bedrer insulinfølsomheten, for vi vet at insulinresistens og fedme er forbundet med endret stoffskifte i hjertet. Det er det neste vi skal undersøke, om Calanus Oil kan bidra til at forbrenningsmønsteret i hjertet blir gjenopprettet,» avslutter Larsen med.

Calanus® Oil er blitt omfattende testet i både i forsøksdyr og mennesker, i tråd med internasjonale krav til godkjenning av nye produkter. Calanus AS har et godt samarbeid med Universitetet i Tromsø – Norges Arktiske Universitet – og med Universitetssykehuset Nord-Norge HF.

Selskapet planlegger flere prekliniske og kliniske studier med Calanus® Oil for å styrke dokumentasjonen på produktet. Slike studier skal gi ytterligere dokumentasjon på produktets virkemåte og effekt.

Forsøksresultatene bearbeides fortløpende for publikasjon i vitenskapelige tidsskrifter.

DOWNLOAD

To download this document, please fill in your e-mail address first.

DOWNLOAD

To download this document, please fill in your e-mail address first.

DOWNLOAD

To download this document, please fill in your e-mail address first.

DOWNLOAD

To download this document, please fill in your e-mail address first.