Forskning og utvikling

Pressemelding Emisjon

Calanus AS har gjennomført emisjon på NOK 65 millioner

Selskapet vil investere i industrianlegg for bioraffinering av raudåte

Tromsø, 14.06.2018: Calanus AS har gjennomført en emisjon med netto emisjonsproveny på NOK 65 millioner. Selskapet verdsettes til ca. NOK 190 millioner etter emisjonen.

“Vi er glade for å ha fått med oss industrielt orienterte og langsiktige investorer på selskapets videre satsning», sier administrerende direktør Gunnar Rørstad

Selskapet har fått inn nye aksjonærer som i hovedsak er basert i Tromsø og Vesterålen. Eksisterende aksjonærer og ledelsen har også deltatt i emisjonen.

Selskapets hovedprodukt er den nye marine oljen Calanus® Oil , som bidrar med positive helseeffekter utover det man ser med fiske- og krillolje. Produktet har gunstig effekt på stoffskiftet og motvirker fedmeutløst metabolsk syndrom, som assosieres med blant annet forhøyede insulinverdier, høyt blodtrykk og høyt kolesterol. I studier har man sett at Calanus® Oil gir økt følsomhet for insulin og reduserte nivåer av inflammasjonsforsterkende signalstoffer. Calanus® Oil benyttes allerede i flere store kliniske forsøk, både i Norge og i utlandet.

“Vi er glade for å ha fått med oss industrielt orienterte og langsiktige investorer på selskapets videre satsning», sier administrerende direktør Gunnar Rørstad

“Selskapet er nå finansielt rustet for å realisere neste fase av utviklingen, herunder bygge det første industrianlegget for fremstilling av raudåtebaserte ingredienser. Vi har oppnådd gode resultater i vårt arbeid med å utvikle bærekraftig høsting av raudåte. Ettersom vi er i ferd med å forplikte store investeringer, arbeider vi også med langsiktige ordninger for å sikre råstofftilgangen”, sier Rørstad

Fiskeridirektoratet har nylig utviklet en forvaltningsplan for raudåte, i stor grad basert på data og kunnskap som Calanus AS har fremskaffet, der det tilrås å åpne for kommersiell høsting med en årlig kvote på 254.000 tonn. Calanus AS samarbeider med fartøyrederi om den delen av selskapets utviklingsarbeid som foregår på havet.

“Med virksomhet i Tromsø og Vesterålen, aksjonærer basert i regionen, og samarbeid med toneangivende forskningsinstitusjoner, har Calanus AS godt fotfeste i sterke miljøer bygd på kunnskap om bærekraftig høsting og foredling av marine ressurser”, sier Gunnar Rørstad.

Calanus AS har utviklet kunnskap og teknologi for bærekraftig høsting og bioraffinering av dyreplanktonet raudåte (Calanus finmarchicus), Norges største fornybare marine dyreressurs. Selskapet utvikler unike helse- og ernæringsprodukter basert på denne råvaren.

Kontaktperson mediehenvendelser:

Administrerende direktør Gunnar Rørstad

E-post: gunnar.rorstad@calanus.no

Tel: 913 65 942

DOWNLOAD

To download this document, please fill in your e-mail address first.

DOWNLOAD

To download this document, please fill in your e-mail address first.

DOWNLOAD

To download this document, please fill in your e-mail address first.

DOWNLOAD

To download this document, please fill in your e-mail address first.