Forskning og utvikling

Omega-3 hjelper mot betennelser
Overvekt er en underliggende årsak til betennelser, også kalt inflammasjon. Kroniske betennelser er en risikofaktor for utvikling av diabetes og hjerte- og karsykdommer. Samtidig er det slik at omega-3 er betennelsesdempende og kan bidra til å redusere høyt blodtrykk og kolesterol, hvilket igjen reduserer risikoen for hjerte- og karsykdommer. Calanus® Oil er en ny kortreist omega-3-kilde med interessante egenskaper som skiller den fra andre omega-3-produkter.
En betennelse oppstår gjennom at kroppens eget immunforsvar reagerer mot en skade eller en antatt fare. Med andre ord, kroppen forsvarer seg selv ved å angripe skaden. I denne prosessen står også kroppens eget vev i fare for å bli skadet. Utfordringen er derfor å skape en reaksjon som er sterk nok til å håndtere skaden, samtidig som ødeleggelsene på eget vev begrenses.

Det er her omega-3-fettsyrene kommer inn som en viktig faktor. Betennelsesreaksjonen utløses av flere stoffer som kroppen produserer selv. For å lage disse stoffene trenger kroppen byggesteiner i form av omega-3 eller omega-6-fettsyrer. Det interessante er at stoffene som dannes fra omega-3 fettsyrene har vist seg å dempe betennelsesreaksjonen, i motsetning til stoffene som dannes fra omega-6 fettsyrene.

Calanus® Oil tabletter

Den betennelsesdempende effekten av omega-3 er godt dokumentert, og er mye av grunnen til at disse fettsyrene fortsatt utgjør et interessant forskningsfelt i helsesammenheng. Så hvordan henger omega-3 og betennelsesdempende effekt egentlig sammen? For å forklare dette må vi helt ned på cellenivå.

I kroppens vev og organer finner vi immunceller kalt makrofager. Disse cellene innhenter informasjon fra andre sensorer i kroppen, for så å skille ut hormonlignende stoffer som til sammen kan aktivere en betennelsesreaksjon. En av prosessene som finner sted inne i makrofagen er autofagi. Hensikten med denne prosessen er å fjerne ødelagte eller overflødige proteiner og andre komponenter inne i cellen. Du kan rett og slett betrakte det som en selvrensende funksjon. Og det er nettopp her at omega-3 fettsyrene bidrar til en positiv påvirkning. Disse fettsyrene aktiverer autofagien og påvirker en type proteiner som omformer signalene fra kroppens sensorer. Resultatet er derfor at omega-3 fettsyrene igangsetter den selvrensende prosessen autofagi, som igjen demper utskillelsen av betennelsesdrivende stoffer.

Kroppens søker å opprettholde et lavest mulig betennelsesnivå over tid, samtidig som den er klar for å slå tilbake på de trusler og skader som vi står overfor. Med sin dempende effekt på betennelsesreaksjoner er det forståelig at omega-3 lenge har blitt fremhevet som svært viktig for å opprettholde en god helse. Det er gjort 3000 kliniske studier på omega-3, og disse har ført til 30 000 vitenskapelige publikasjoner. Dette gjør omega-3 til en av de substansene som er mest studert innen helse og ernæring. Denne omfattende forskningen skaper derfor et solid grunnlag for å underbygge omega-3s viktighet i opprettholdelse av blant annet normal hjerte- og hjernefunksjon.

Calanus® Oil utvinnes av dyreplanktonet Calanus finmarchicus. Dette 3-4mm lange planktonet er omtrent på bunnen av næringskjeden, og har i tillegg en kort livssyklus. Dette betyr at det ikke akkumulerer miljøgifter, som igjen betyr at man slipper å kjøre tunge renseprosesser av oljen som utvinnes derfra.

Calanus® Oil er dermed noe så sjeldent som en uraffinert omega-3 olje, og det følger en rekke spennende egenskaper med dette.

DOWNLOAD

To download this document, please fill in your e-mail address first.

DOWNLOAD

To download this document, please fill in your e-mail address first.

DOWNLOAD

To download this document, please fill in your e-mail address first.

DOWNLOAD

To download this document, please fill in your e-mail address first.