Forskning og utvikling

Olje fra krepsdyret Calanus finmarchicus kan øke insulinfølsomheten

Et nylig avsluttet studium fra Praha viser at olje fra krepsdyret raudåte, Calanus finmarchicus, øker insulinfølsomheten hos eldre aktive kvinner. Resultatene bekrefter tidligere prekliniske funn fra Universitetet i Tromsø, sier Terje Larsen – professor og nylig utnevnt president i «Den Internasjonale Foreningen for hjerte/kar- metabolisme.»

I et studium utført ved Charles University i Praha har forskerne funnet at olje fra Calanus finmarchicus gir signifikant forbedring av insulinfølsomheten hos eldre, fysisk aktive kvinner. Formålet med studien var å sammenligne den kombinerte effekten av fysisk trening og inntak av omega-3 olje mot fysisk trening alene (med inntak av solsikkeolje som placebo).

Professor Terje Larsen og forskningsdirektør Kurt Tande
Professor Terje Larsen og forskningsdirektør Kurt Tande

«Målingene av insulinfølsomheten er gjort med moderne og svært presise metoder. Derfor fester vi lit til at olje fra Calanus finmarchicus har god helsemessig effekt, og kan forbedre stoffskiftet til store grupper i befolkningen», sier ansvarlig for studien Dr. Michaela Siklova. Resultatene er under bearbeiding og vil bli publisert i internasjonale tidsskrift.

«Både forskerne i Praha og vi i Calanus AS er fornøyd med at funnene er i overensstemmelse med tidligere prekliniske resultater fra UiT Det Arktiske Universitet», sier Forskningsdirektør Kurt Tande i Calanus AS.

Professor Terje Larsen jobber til daglig ved Det Helsevitenskapelige Fakultet ved Universitetet i Tromsø. Han har de siste 10 årene, i samarbeid med flere doktorgradsstipendiater, jobbet med forskning på olje fra hoppekrepsen Calanus finmarchicus, også kjent som raudåteolje.

«I løpet av denne 10 års- perioden har vi oppnådd interessante resultater, og det har vi oppnådd under godt kontrollerte betingelser. Vi synes at disse resultatene er så interessante at de vil være verdt å ta videre i et folkehelseperspektiv,» sier professoren.

I denne videoen oppsummerer Professor Terje Larsen forskningsfunnene så langt.

For mer informasjon kan forskningsdirektør Kurt Tande kontaktes:

– telefon 473 82 272

– e-post: Kurt.Tande@calanus.no

DOWNLOAD

To download this document, please fill in your e-mail address first.

DOWNLOAD

To download this document, please fill in your e-mail address first.

DOWNLOAD

To download this document, please fill in your e-mail address first.

DOWNLOAD

To download this document, please fill in your e-mail address first.