Forskning og utvikling

Forskning og nyheter

UNIK KJEMI GIR ANDRE BIOMEDISINSKE EFFEKTER

Oljen er rik på omega-3 fettsyrene EPA, DHA og SDA bundet i voksestere (> 85 %), og har dermed en annen sammensetning enn for eksempel spiselige oljer basert på fisk og krill. Denne unike sammensetningen gjør også at produktet fordøyes på en annen måte og har andre eller mer fremtredende effekter på interessante metabolske markører enn tradisjonelle omega-3- produkter. Nærmere kartlegging av biomedisinske og kliniske virkemekanismer og effekter av Calanus® Oil er sentrale tema for den løpende forsknings- og utviklingsaktiviteten i Calanus AS.

I løpet av de siste årene har flere doktorgradsstudier vært gjennomført for å klarlegge biomedisinske effekter av Calanus® Oil ved bruk av en dyremodell. Denne er blitt utviklet ved å fôre mus med en høyfetts-diett (HFD), slik at musene over tid utvikler metabolske forstyrrelser som ligner på humane livsstilssykdommer som fedme, insulinresistens, diabetes og hjerte-kar sykdom. Se Professor Terje Larsen fortelle om sine prekliniske studier med Calanus® Oil.

Resultatene er svært oppløftende og viser at en liten tilsetning av Calanus® Oil til dietten reduserer produksjonen av proinflammatoriske markører i fettvev. Samtidig oppnås økt glukosetoleranse, økt aerob kapasitet, redusert deponering av skadelig bukfett, og redusert deponering av fett i leveren (Höper et al. 2013). De gunstige effektene av Calanus® Oil ble oppnådd uansett om oljen ble gitt før eller etter utvikling av fedme og glukoseintoleranse. I en oppfølgende studie viste forskerne at den bioaktive substansen i oljen kom fra voksester-fraksjonen (Höper et al. 2014). Tilsetting av en tilsvarende mengde fiskeolje (dvs. samme mengde av omega-3 fettsyrene EPA og DHA) ga en noe svakere effekt.

 

KLINISKE STUDIER PÅ MENNESKER

Det er blitt gjennomført kliniske studier med Calanus® Oil som kosttilskudd hos menneske, der hensikten var å kartlegge hhv. sikkerhet og biotilgjengelighet. En randomisert, dobbel-blindet, placebokontrollert studie ble gjennomført på 64 deltakere som fikk 2 g Calanus® Oil for en periode på ett år. Forsøket bekreftet at oljen var sikker til bruk hos menneske i den utprøvde dosen over ett år (Tande et al. 2016). I et randomisert crossover-forsøk ble 18 friske voksne forsøkspersoner gitt enten Calanus® Oil eller omega-3 legemiddelet Lovaza®. Dosen av av EPA og DHA gitt i form av Calanus® Oil var betydelig mindre enn den som ble gitt i form av Lovaza®, men likevel var økningen av EPA+DHA i blodplasma den samme i begge tilfeller (Cook et al. 2016). Det ble konkludert med at Calanus® Oil er en utmerket ny kilde til biotilgjengelig EPA og DHA hos menneske.

 

PILOTSTUDIER OG FREMTIDIGE KLINISKE FORSØK

Flere kliniske forsøk med Calanus® Oil til menneske pågår eller er under planlegging. Disse forsøkene er delvis et resultat av ønsker fra medisinske fagmiljøer om å prøve ut produktet, basert på en god sikkerhetsprofil og svært interessante biomedisinske funn, og delvis et resultat av at Calanus AS kartlegger nærmere hvordan selskapet skal satse på mer omfattende klinisk dokumentasjon med mål om å kunne få godkjent helsepåstander på produktet i fremtiden.

Nylig er et klinisk studium på barn og unge diagnostisert med ADHD igangsatt ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, UNN, («ADHD and Nutrition: The influence of Omega-3 on ADHD related symptoms»), der fagmiljøet valgte Calanus® Oil fremfor mer etablerte omega-3 produkter på markedet.

Det er gjort svært interessante funn i kliniske pilotstudier som er utført eller pågår, bl.a. hos personer med henholdsvis Irritabel tarm- syndrom, IBS, og metabolske endringer så som redusert evne til å regulere blodsukker. Se Professor emeritus Arnold Berstad fortelle om sin pilotstudie på personer med IBS.

Sammen med våre samarbeidspartnere diskuterer vi igangsettelse av større kliniske forsøk på relevante grupper av forsøkspersoner der vi har oppnådd gode resultater i pilotstudier. Et åpenbart område som peker seg ut er metabolsk syndrom, som er en fellesbetegnelse for en samling av risikofaktorer for diabetes type 2 og hjerte- og karsykdom (indikasjoner som glukoseintoleranse, dyslipidemi, fettlever og høyt blodtrykk), alle med utspring i fedme. Samtidig jobber vi videre med å øke vår forståelse av de underliggende virkemekanismene for Calanus® Oil.

 

BIDRAGSYTERE

Calanus As takker alle samarbeidspartnere som er sterke bidragsytere til selskapets FoU-aktivitet, herunder inkludert, men ikke begrenset til, deltakende fagmiljøer ved UiT Norges Arktiske Universitet og Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø. Norges forskningsråd, Innovasjon Norge og MABIT takkes for verdifull finansiell støtte til FOU aktiviteten i selskapet og hos samarbeidspartnere.

 

UNIK KJEMI GIR ANDRE BIOMEDISINSKE EFFEKTER

Oljen er rik på omega-3 fettsyrene EPA, DHA og SDA bundet i voksestere (> 85 %), og har dermed en annen sammensetning enn for eksempel spiselige oljer basert på fisk og krill. Denne unike sammensetningen gjør også at produktet fordøyes på en annen måte og har andre eller mer fremtredende effekter på interessante metabolske markører enn tradisjonelle omega-3- produkter. Nærmere kartlegging av biomedisinske og kliniske virkemekanismer og effekter av Calanus® Oil er sentrale tema for den løpende forsknings- og utviklingsaktiviteten i Calanus AS.

I løpet av de siste årene har flere doktorgradsstudier vært gjennomført for å klarlegge biomedisinske effekter av Calanus® Oil ved bruk av en dyremodell. Denne er blitt utviklet ved å fôre mus med en høyfetts-diett (HFD), slik at musene over tid utvikler metabolske forstyrrelser som ligner på humane livsstilssykdommer som fedme, insulinresistens, diabetes og hjerte-kar sykdom. Se Professor Terje Larsen fortelle om sine prekliniske studier med Calanus® Oil.

Resultatene er svært oppløftende og viser at en liten tilsetning av Calanus® Oil til dietten reduserer produksjonen av proinflammatoriske markører i fettvev. Samtidig oppnås økt glukosetoleranse, økt aerob kapasitet, redusert deponering av skadelig bukfett, og redusert deponering av fett i leveren (Höper et al. 2013). De gunstige effektene av Calanus® Oil ble oppnådd uansett om oljen ble gitt før eller etter utvikling av fedme og glukoseintoleranse. I en oppfølgende studie viste forskerne at den bioaktive substansen i oljen kom fra voksester-fraksjonen (Höper et al. 2014). Tilsetting av en tilsvarende mengde fiskeolje (dvs. samme mengde av omega-3 fettsyrene EPA og DHA) ga en noe svakere effekt.

 

KLINISKE STUDIER PÅ MENNESKER

Det er blitt gjennomført kliniske studier med Calanus® Oil som kosttilskudd hos menneske, der hensikten var å kartlegge hhv. sikkerhet og biotilgjengelighet. En randomisert, dobbel-blindet, placebokontrollert studie ble gjennomført på 64 deltakere som fikk 2 g Calanus® Oil for en periode på ett år. Forsøket bekreftet at oljen var sikker til bruk hos menneske i den utprøvde dosen over ett år (Tande et al. 2016). I et randomisert crossover-forsøk ble 18 friske voksne forsøkspersoner gitt enten Calanus® Oil eller omega-3 legemiddelet Lovaza®. Dosen av av EPA og DHA gitt i form av Calanus® Oil var betydelig mindre enn den som ble gitt i form av Lovaza®, men likevel var økningen av EPA+DHA i blodplasma den samme i begge tilfeller (Cook et al. 2016). Det ble konkludert med at Calanus® Oil er en utmerket ny kilde til biotilgjengelig EPA og DHA hos menneske.

 

PILOTSTUDIER OG FREMTIDIGE KLINISKE FORSØK

Flere kliniske forsøk med Calanus® Oil til menneske pågår eller er under planlegging. Disse forsøkene er delvis et resultat av ønsker fra medisinske fagmiljøer om å prøve ut produktet, basert på en god sikkerhetsprofil og svært interessante biomedisinske funn, og delvis et resultat av at Calanus AS kartlegger nærmere hvordan selskapet skal satse på mer omfattende klinisk dokumentasjon med mål om å kunne få godkjent helsepåstander på produktet i fremtiden.

Nylig er et klinisk studium på barn og unge diagnostisert med ADHD igangsatt ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, UNN, («ADHD and Nutrition: The influence of Omega-3 on ADHD related symptoms»), der fagmiljøet valgte Calanus® Oil fremfor mer etablerte omega-3 produkter på markedet.

Det er gjort svært interessante funn i kliniske pilotstudier som er utført eller pågår, bl.a. hos personer med henholdsvis Irritabel tarm- syndrom, IBS, og metabolske endringer så som redusert evne til å regulere blodsukker. Se Professor emeritus Arnold Berstad fortelle om sin pilotstudie på personer med IBS.

Sammen med våre samarbeidspartnere diskuterer vi igangsettelse av større kliniske forsøk på relevante grupper av forsøkspersoner der vi har oppnådd gode resultater i pilotstudier. Et åpenbart område som peker seg ut er metabolsk syndrom, som er en fellesbetegnelse for en samling av risikofaktorer for diabetes type 2 og hjerte- og karsykdom (indikasjoner som glukoseintoleranse, dyslipidemi, fettlever og høyt blodtrykk), alle med utspring i fedme. Samtidig jobber vi videre med å øke vår forståelse av de underliggende virkemekanismene for Calanus® Oil.

 

BIDRAGSYTERE

Calanus As takker alle samarbeidspartnere som er sterke bidragsytere til selskapets FoU-aktivitet, herunder inkludert, men ikke begrenset til, deltakende fagmiljøer ved UiT Norges Arktiske Universitet og Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø. Norges forskningsråd, Innovasjon Norge og MABIT takkes for verdifull finansiell støtte til FOU aktiviteten i selskapet og hos samarbeidspartnere.

LES FLERE ARTIKLER OM CALANUS® OIL:

PRESSEMELDING: Regjeringen åpner for kommersiell høsting av raudåte

PRESSEMELDING: Regjeringen åpner for kommersiell høsting av raudåte

EnglishTromsø, 1.april 2019. Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet å åpne for kommersiell høsting av dyreplanktonet raudåte. Raudåte er en liten hoppekreps som utgjør den største fornybare og høstbare ressursen i Norskehavet. Basert på føre var-prinsippet...

Olje fra krepsdyret Calanus finmarchicus kan øke insulinfølsomheten

Olje fra krepsdyret Calanus finmarchicus kan øke insulinfølsomheten

Et nylig avsluttet studium fra Praha viser at olje fra krepsdyret raudåte, Calanus finmarchicus, øker insulinfølsomheten hos eldre aktive kvinner. Resultatene bekrefter tidligere prekliniske funn fra Universitetet i Tromsø, sier Terje Larsen – professor og nylig...

Omega-3 hjelper mot betennelser

Omega-3 hjelper mot betennelser

Overvekt er en underliggende årsak til betennelser, også kalt inflammasjon. Kroniske betennelser er en risikofaktor for utvikling av diabetes og hjerte- og karsykdommer. Samtidig er det slik at omega-3 er betennelsesdempende og kan bidra til å redusere høyt blodtrykk...

Tydelig betennelsesdempende effekt

Tydelig betennelsesdempende effekt

Overvekt og betennelser har en betydelig påvirkning på utvikling av diabetes og hjerte/karsykdommer. Et viktig forskningsområde har derfor vært å se på sammenhengen mellom disse faktorene. Terje Larsen, professor ved Institutt for medisinsk biologi på universitetet i...

Pressemelding Emisjon

Pressemelding Emisjon

Calanus AS har gjennomført emisjon på NOK 65 millioner Selskapet vil investere i industrianlegg for bioraffinering av raudåte Tromsø, 14.06.2018: Calanus AS har gjennomført en emisjon med netto emisjonsproveny på NOK 65 millioner. Selskapet verdsettes til ca. NOK 190...

Tydelig betennelsesdempende effekt

Calanus® Oil med i stor ADHD-studie

Universitetssykehuset Nord-Norge har igangsatt det som vil bli verdens største intervensjonsstudie på Omega-3 og ADHD. Calanus AS er stolt leverandør av studieproduktene. "Det er en anerkjennelse for oss at et høykompetent forskningsmiljø som UNN ønsker å benytte...

Vitenskapelig rådgiver til Calanus AS

Vitenskapelig rådgiver til Calanus AS

EnglishCalanus AS melder i dag at Professor Terje Larsen er tiltrådt som vitenskapelig rådgiver i selskapet.Avtalen har en ramme på 20 % av full stilling, og vedkommende skal forestå rådgiving på medisinsk helse relatert til bruken av Calanus® Oil. Han kjenner godt...

Omega-3 hjelper mot betennelser

Bærekraftig høsting av havets røde rubin

Nylig avsluttet Calanus AS et utviklingsprosjekt med støtte fra Utenriksdepartementet gjennom ordningen Arktis 2030. Prosjektet har vist at høsting av raudåte er kommersielt bærekraftig samt mulig å oppskalere industrielt. Selskapet har som et av sine strategiske mål...

Prekliniske studier viser gunstige effekter på hjerte-karsystemet

Prekliniske studier viser gunstige effekter på hjerte-karsystemet

Calanus® Oil er en ny marin olje som i prekliniske studier har vist seg å motvirke plakkdannelse og gjenopprette normalt stoffskifte i hjertemuskelen I en modell med mus som er predisponert for åreforkalkning ble det påvist at små mengder Calanus® Oil i fôret...

Tydelig betennelsesdempende effekt

Pressemelding Ny Mat-godkjenning i EU

Prekliniske studier viser gunstige effekter på hjerte-karsystemet Calanus® Oil er en ny marin olje med utmerket biotilgjengelighet for omega 3-fettsyrer og spennende egenskaper på metabolsk helse. Forskningen som er utført med Calanus® Oil er, sammen med annen...

Pressemelding Emisjon

Calanus® Oil flytter grensene for omega-3

Artikkelen er skrevet av Kurt Tande, professor i marin biologi og gründer av Calanus AS Calanus® Oil er en innovativ og sjeldent sterktvirkende, ren og naturlig kilde til omega-3. Calanus® Oil har vist seg å fungere på en annen måte enn raffinerte og høykonsentrerte...

DOWNLOAD

To download this document, please fill in your e-mail address first.

DOWNLOAD

To download this document, please fill in your e-mail address first.

DOWNLOAD

To download this document, please fill in your e-mail address first.

DOWNLOAD

To download this document, please fill in your e-mail address first.