Forskning og utvikling

Calanus® Oil flytter grensene for omega-3

Artikkelen er skrevet av Kurt Tande, professor i marin biologi og gründer av Calanus AS

Calanus® Oil er en innovativ og sjeldent sterktvirkende, ren og naturlig kilde til omega-3. Calanus® Oil har vist seg å fungere på en annen måte enn raffinerte og høykonsentrerte fiskeoljer, noe som åpner for at nye grupper av mennesker kan dra nytte av de viktige helseeffektene til marine fettsyrer.

Det er grunn til å forvente at Calanus® Oil også i fremtiden vil gi banebrytende funn som kan ha positive betydning for folkehelsen, og fortsette å flytte grensene for viktigheten av marine kosttilskudd. Så langt har det blant annet blitt dokumentert at Calanus® Oil gir forhøyet opptak av de viktige fettsyrene EPA og DHA, sammenlignet med tradisjonell fiskeolje.

Calanus® Oil tabletter

INNEHOLDER VOKSESTERE – NATURENS MEST KONSENTRERTE ENERGI

Denne nye marine oljen består i hovedsak av voksestere, som er kjemiske forbindelser som består av omega-3-fettsyrer bundet til fettalkoholer. Inntil nylig har man trodd at mennesker ikke kunne fordøye voksestere. Dette ville i så fall betydd at de gunstige effektene som har blitt observert i dyrestudier(1) ikke ville hatt relevans for menneskers helse.

 

DE FØRSTE OBSERVASJONENE

Majoriteten av vanlig fiskeolje er kjemisk omdannet og tungt prosessert. Calanus® Oil er som naturen selv har laget den. Oljen fra hoppekrepsen Calanus finmarchicus inneholder blant annet flerumettede fettsyrer og stearidonsyre, i tillegg til antioksidanten astaxanthin, som beskytter fettsyrene mot harskning. Dette gjør Calanus® Oil spesiell i forhold til alle andre kilder til omega-3. Gjennom flere prekliniske forsøk hadde Calanus® Oil vist seg å ha gunstig funksjon på hjerte- og karfunksjonen og generell helse og aktivitetsnivå hos forsøksdyr. Under disse studiene fikk man indikasjoner på at de flerumettede fettsyrene fra Calanus® Oil virket langt mer effektivt på lavere doser av EPA og DHA enn når disse forbindelsene ble hentet fra fiskeolje(2). Dette var svært overraskende all den tid at voksestere har blitt vurdert som ufordøyelig for kroppen vår.

 

UTVIKLER FORSTÅELSEN AV MENNESKEKROPPEN,

Kunne de flerumettede omega-3-fettsyrene tas opp i blodet og nyttiggjøres av mennesker, som er sagt å mangle riktige enzymer til fordøyelse av slike voksestre?

Dette var utgangspunktet for gjennomføringen av et studie på mennesker ved en velrennomert forskningsinstitusjon i USA våren 2015(3). To grupper inntok en dose av henholdsvis Calanus® Oil og fiskeolje (Lovaza). Deretter ble nivåene av omega-3-fettsyrer i blodet målt regelmessig over 72 timer.

Resultatene fra studiet viser at

• Calanus® Oil fordøyes og absorberes av mennesker

• Calanus® Oil gir et dobbel så høyt opptak av EPA og DHA sammenlignet med fiskeolje under ellers lik dosering

Graf over bioavailability

HVA SIER DISSE RESULTATENE OM CALANUS® OIL?

Studiet bekrefter at voksestere fordøyes av mennesker, og at de flerumettede fettsyrene EPA og DHA fra Calanus® Oil tas bedre opp enn når de foreligger i fiskeolje. Calanus® Oil frigjøres sent i fordøyelsen, men tas likevel effektivt opp i nedre deler av tarmsystemet. En raskere vekst i konsentrasjonen av EPA og DHA i blodet over de første 48 timene ble sågar påvist hos gruppen som inntok Calanus® Oil. Med dokumentasjon av opptak på plass, og med svært interessante funn i dyrestudier, ligger alt til rette for å utvide effektdokumentasjonen til mennesker, og det pågår allerede studier knyttet til insulinsensitivitet, fysisk prestasjon og kognitiv funksjon.

 

REFERANSER

  1. Aasum, E. & Larsen, T.S. (2014). Wax Esters from the Marine Copepod Calanus finmarchicus Reduce Diet-Induced Obesity and Obesity-Related Metabolic Disorders in Mice. Journal of Nutrition, 144 (2): 164-169
  2.  

  3. Höper, A.C. Salma, W., Khalid, A.M., Hafstad, A.D., Sollie, S., Raa, J., Larsen, T.S. & Aasum, E. (2013). Oil from the marine zooplankton Calanus finmarchicus improves the cardiometabolic phenotype of diet-induced obese mice. British Journal of Nutrition, 110 (12): 2186-2193
  4.  

  5. Cook, C.M., Larsen, T.S., Derrig, L.D., Kelly, K.M. & Tande, K.S. (2016). Wax Ester Rich Oil From The Marine Crustacean, Calanus finmarchicus, is a Bioavailable Source of EPA and DHA for Human Consumption. Lipids, DOI 10.1007/s11745-016-4189-y

DOWNLOAD

To download this document, please fill in your e-mail address first.

DOWNLOAD

To download this document, please fill in your e-mail address first.

DOWNLOAD

To download this document, please fill in your e-mail address first.

DOWNLOAD

To download this document, please fill in your e-mail address first.