Forskning og utvikling

Bærekraftig høsting av havets røde rubin

Nylig avsluttet Calanus AS et utviklingsprosjekt med støtte fra Utenriksdepartementet gjennom ordningen Arktis 2030.

Prosjektet har vist at høsting av raudåte er kommersielt bærekraftig samt mulig å oppskalere industrielt. Selskapet har som et av sine strategiske mål å minimere det økologiske fotavtrykket ved høsting av raudåte i kystnære farvann, og nye forslag til praktiske tiltak er blitt utprøvd, sier Kurt Tande, Forskningsdirektør i Calanus AS.

Se full artikkel på regjeringen.no.

DOWNLOAD

To download this document, please fill in your e-mail address first.

DOWNLOAD

To download this document, please fill in your e-mail address first.

DOWNLOAD

To download this document, please fill in your e-mail address first.

DOWNLOAD

To download this document, please fill in your e-mail address first.